Connect with us

HTML Dersleri

HTML Kodları Ve Anlamları Nelerdir?

Yayınlanan

İcerisinde

HTML

Bu yazımda HTML kodlarını öğrenmek isteyenler için temel ve temele yakın seviye HTML kodlarını ve anlamlarını gruplayarak aşağıya yazdım daha detaylı HTML kodlarını başka kaynaklara göz atabilirsiniz.

İçindekiler


TEMEL HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<!–…–>Açıklama Eklemek.Var
<!DOCTYPE>Dökümanın türünü belirtir. Sayfanın en üstünde yazılır. Tarayıcıların sayfayı doğru görüntülemesini sağlar.Var
<html>Tüm Html etiketlerini kapsar.Var
<title>Sayfa başlığının verildiği etikettir.Var
<body>Sayfa içeriklerinin yazıldığı etikettir. Tarayıcılar sadece buradaki içeriği bize gösterirler.Var
<script>Javascript kodlarının yazıldığı etikettir.Var
<style>Css kodlarının yazıldığı etikettir.Var
<meta>Meta etiketleri (tagları) ile arama motorlarının web sitemiz ile ilgili bilgi edinmesini sağlayabiliriz. Diğer bir deyişle Html sayfalarımızda tamamlayıcı bilgileri tanımlayabiliriz.Var
<link>Dışarıdan bir dosyayı sayfamıza eklemek (referans vermek) için kullanılır.Var
<h1> – <h6>Başlık eklemek için kullanılır. Başlık etiketleri h1’den başlayıp h6’ya kadar devam eder. Aralarında 2 fark vardır:
Birincisi, en büyük boyutlu olan h1 dir ve h6 ya doğru yazı boyutu küçülür. Yani en küçük yazı boyutu olan h6 dır. İkinci fark ise bunların Seo açısından önem durumlarıdır.
Var
<p>Html sayfalarındaki yazılarımızı paragraflara ayırmak için kullanılır.
P etiketini kullanırsanız kullanıcı dostu bir tasarım yapmış olursunuz.
Var
<a>Link eklemek için kullanılır. Örneğin bir yazıya link verme, bir resme link verme, bir dosyayı link yapma, bir video linki oluşturma, indirme linki oluşturma, sayfalar arası veya sayfa içi bağlantı oluşturma vb.. bir çok durumda a etiketini kullanılır.Var
<br>Alt satıra geçmek için kullanılır. Yani br etiketinden sonra gelen kodun bir alt satırdan devam etmesini sağlar.Var
<hr>Html sayfalarımızda içerikleri birbirinden ayırmak için yatay çizgi oluşturmamızı sağlar.Var
<div>Html kodlarını kapsayıcı bir etiket içerisine almak için kullanılır.
Html div etiketinin özel bir anlamı yoktur. Div etiketini kullandığımızda sayfamızın tarayıcıdaki görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmaz. Div etiketini kullanırken asıl amacımız diğer Html kod parçalarını belirli gruplara ayırarak kod düzenini sağlamaktır.
Var
<span>Html kodlarını kapsayıcı bir etiket içerisine almak için kullanılır.
Span etiketi kullandığımızda da tıpkı div etiketi gibi sayfanın tarayıcıdaki görüntüsünde herhangi bir değişiklik olmaz. Span etiketini genelde inline (satır içi) öğelere Css kodu uygulamak için kullanılır.
Var

BİÇİMLENDİRME İÇİN KULLANILAN HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<abbr>Yazılan kısaltmaların açılımlarını belirtmek için kullanılır. Örneğin Html kısaltmasının üzerine fare ile gelindiğinde açılımının Hyper Text Markup Language olduğunu gösterebiliriz.Var
<address>Html belgelerinde adres ve iletişim bilgilerini yazarken kullanılır. Yazıları italik yapar.Var
<b>Yazıları koyulaştırmak (kalınlaştırmak) için kullanılır.Var
<bdo>Yazıyı tersten yazmak için kullanılır.Var
<blockquote>Başka kaynaklardan uzun alıntılar yaparken kullanılır. Alıntı yapılan yazıya sağdan ve soldan 40px margin değeri uygulanır. Yani yazı 40px içeri alınır.Var
<cite>Alıntı yapıldığını belirtmek için kullanılır. Bu etiket içerisindeki yazılar italik olarak görüntülenir.Var
<code>Yazıları bir bilgisayar kodu parçası görünümünde yapmak için kullanılır.Var
<del>Yazıların üstünü çizmek için kullanılır.Var
<dfn>Tanımları belirtmek için kullanılır.Var
<em>Yazıları italik yapmak için kullanılır.Var
<i>Yazıları italik yapmak için kullanılır.Var
<ins>Yazıların altını çizmek için kullanılır.Var
<kbd>Yazıları klavye formatında göstermek için kullanılır.Var
<pre>Biçimlendirilmiş yazıları olduğu gibi göstermek için kullanılır.Var
<q>Başka kaynaklardan kısa alıntılar yaparken kullanılır. Alıntı yapılan yazıyı çift tırnak (” “) arasına alır.Var
<mark>Vurgulanmak istenen yazılar için kullanılır. Seçilen yazının arkaplan rengini sarı yapar.Var
<small>Yazının boyutunu küçültmek için kullanılır.Var
<strong>Yazıları koyulaştırmak (kalınlaştırmak) için kullanılır.Var
<var>Matematiksel değişkenleri belirtmek için kullanılır.Var

LİSTE OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<ul>Sırasız liste oluşturmak için kullanılır. ul etiketinin list-style-type özelliğine şu değerleri vererek işaretçi türünü değiştirebiliriz.

 

 • disc : Listeleme içi dolu yuvarlak ile yapılır.
 • circle : Listeleme içi boş yuvarlak ile yapılır.
 • square : Listeleme içi dolu kare ile yapılır.
 • none : Listelemede işaretçi bulunmaz.
Var
<ol>Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. ol etiketinin type attribute’una şu değerleri vererek işaretçi türünü değiştirebiliriz.

 

 • 1 : Listeleme sayılar ile yapılır.
 • A : Listeleme büyük harfler ile yapılır.
 • a : Listeleme küçük harfler ile yapılır.
 • I : Listeleme büyük roma rakamları ile yapılır.
 • i : Listeleme küçük roma rakamları ile yapılır.
Var
<li>Liste elemanlarını eklemek için kullanılır. Her bir liste elemanı ( <li> ),  bulunduğu satırı tamamen (100%) kaplarVar
<dl>Açıklamalı liste oluşturmak için kullanılır.Var
<dt>Açıklamalı liste elemanlarına başlık vermek için kullanılır.Var
<dd>Açıklamalı liste elemanlarını oluşturmak için kullanılır.Var

TABLO OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<table>Tablo oluşturmak için kullanılır.Var
<caption>Tabloya başlık eklemek için kullanılır.Var
<th>Tabloda başlık alanları eklemek için kullanılır.Var
<tr>Tabloda yeni bir satır eklemek için kullanılır.Var
<col>Tablo sütun gruplarına uygulanacak özellikleri belirtmek için kullanılır.Var

FORM OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILAN HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<form>Form oluşturmak için kullanılır. Değişik amaçlar için form etiketi ile birlikte kullandığımız parametreler vardır. Bunlar:

 

 • action : Form içerisindeki bilgileri göndermek istediğimiz adresi (Url’i) belirtiriz.
 • method : Get veya Post değeri verebiliriz.
 • enctype : Gönderilen verilerin kodlamasını belirtir.
 • autocomplete : Tarayıcının formu otomatik tamamlaması gerekip gerekmediği belirtilir. Varsayılan değeri on‘dur.
 • novalidate : Tarayıcının formdaki bilgileri doğrulama zorunluluğunu iptal etmiş oluruz.
Var
<input>Tek satırlık metin girişini sağlamak için kullanılır. İnput etiketinin type parametresine şu değerleri verebiliriz:

 

 • text : Tek satırlık bir metin girişi için kullanılır. Varsayılan genişliği 20 karakterdir.
 • email : Geçerli bir email adresinin girilmesini zorunlu kılar. Örneğin email adresini yazarken @ karakteri yoksa hatalı mail adresi olduğu için uyarı verir.
 • password : Bir şifre alanı tanımlar. Girilen değerler yuvarlak siyah daireler şeklinde görünür.
 • button : İnput nesnesini buton görünümünde oluşturur.
 • file : İnput nesnesini bir dosya seçebileceğimiz şekilde oluşturur.
 • checkbox : Kullacıya sunmuş olduğumuz seçeneklerden bir seçeneği seçmesini, birden fazla seçeneği aynı anda seçmesini veya hiçbirini seçmemesini istediğimiz durumlarda kullanırız.
 • radio: Kullanıcıya birden çok seçenek içerisinde sadece birisini seçmesini istediğimiz durumlarda kullanırız.
 • submit : Form içerisindeki bilgileri sunucuya göndermek için kullanılır. Yani type parametresi submit olan input’a tıklandığında içerisinde bulunduğu formdaki girilmiş tüm bilgileri action parametresinde belirtmiş olduğumuz adrese gönderir.
 • reset : Girilen tüm form bilgilerini varsayılan değerlerine döndürür. Yani formu temizler diyebiliriz.
 • color : Renk seçmemiz için bir palet oluşturur.
 • number : Sayısal bir değer girilmesini zorunlu kılar. min ve max parametreleri ile sayısal değeri belirli bir aralıkta sınırlandırabilirsiniz.
 • range: Bu değer input nesnesini media player’larda ses azaltıp çoğaltma aracı gibi yapar.
 • url : Geçerli bir Url formatı girilmesini zorunlu kılar.
 • date : Tarih seçmemiz için bir seçici oluşturur.
 • time : Saat belirlememizi sağlar.
 • month : Yıl ve ay seçmemiz için bir seçici oluşturur.
 • week : Yıl ve hafta seçmemiz için bir seçici oluşturur.
 • search : Arama alanları için kullanılır. Normal bir metin alanı gibi davranır. Tek farkı bir içerik yazdıktan sonra sağ tarafında çarpı işareti oluşuyor. Ona basarak içeriği silebiliyoruz. Birde arama motorları için bu input’un bir arama kutusu olduğunu belirtmiş oluyoruz.
 • hidden : Bu değeri genelde sunucu tarafındaki işlemlerimiz için kullanırız.

Input etiketien çok kullanılan Html etiketlerinden biridir. Bu yüzden input etiketini biraz daha detaylı anlatacağım.

Şimdi de input etiketi ile kullandığımız diğer attribute’lara bakalım:

 • disabled : İnputu pasif hale getirir. Pasif olan bir input kullanılamaz ve form gönderilirken bunun değeri gönderilmez.
 • placeholder : Bu parametreye verilen değer input içerisinde görünür. Ama input’a odaklanıldığında yani birşey yazarken o değer görünmez. Eğer input içindeki yazıları tekrar silersek yine placeholder değeri görünmeye başlar.
 • multiple : Birden fazla seçim yapılmasını sağlar.
 • min ve max : Type parametresi number, date vb.. olan inputlarda minimum ve maximum değerler vermek için kullanılır.
 • maxlength : İnputa yazılacak max karakter sayısını belirlememizi sağlar.
 • pattern: Bu parametre ile inputlara girilen değerlerin belirli bir koşula göre olmasını sağlayabiliriz.
 • readonly : İnputa bilgi girilemez, sadece okuma yapılabilir.
 • required : Bu parametrenin verildiği inputlar doldurulmak zorundadır. Doldurulmadan form gönderilemez.
 • size : İnputun boyutunu karakter olarak belirlememizi sağlar.
 • step : Örneğin type parametresi number olan bir input olsun. Normalde bu inputta değerler 1’er artar ve azalır. Biz bu inputun step parametresine 15 değerini verdiğimizi düşünelim. Artık 1’er değilde 15’er artıp azalacaktır.
 • value : İnputun başlangıç değerini belirtir.
 • autocomplete : Tarayıcının inputu otomatik tamamlaması gerekip gerekmediği belirtilir. Varsayılan değeri on‘dur.
 • checked : Type parametresi checkbox ve radio olan inputlarda kullanılır. Bu inputlara checked parametresini verdiğimiz zaman seçili halde görünürler.
 • accept : Belirli dosya türleri ile işlem yapmak için kullanılır.
 • autofocus : Sayfa yüklendiğinde, bu parametrenin verildiği inputa odaklanma olur.
Var
<button>Tıklanabilir buton oluşturmak için kullanılır. Button etiketinin type parametresine 3 farklı değer verebiliyoruz. Bunlar:

 

 • button : Standart buton eklemek için kullanılır.
 • submit : Doldurulan form bilgilerinin sunucuya gönderilmesi için gerekli butonu eklerken kullanılır.
 • reset : Doldurulan form bilgilerinin temizlenmesi için gerekli butonu eklerken kullanılır.

Yapmış oldukları işlev farklı olsa da üçünün de görünümleri aynıdır.

Var
<textarea>Normal input lardan daha geniş metin alanları oluşturmak için kullanılır. Bu metin alanlarına rows parametresi ile yükseklik, cols parametresi ile genişlik değerleri verebiliriz.Var
<label>Form öğeleri için etiket belirtmemizi sağlar.Var
<optiont>Açılır menünün her bir elemanını eklemek için kullanılır.Var
<datalist>Özel liste seçenekleri sunmak için kullanılır. Datalist etiketi Html5 ile gelen yeni bir etiket olduğu için Safari tarayıcısı tarafından hala tam olarak desteklemiyor.Var
<meta>Meta etiketleri (tagları) ile arama motorlarının web sitemiz ile ilgili bilgi edinmesini sağlayabiliriz. Diğer bir deyişle Html sayfalarımızda tamamlayıcı bilgileri tanımlayabiliriz.Var
<link>Dışarıdan bir dosyayı sayfamıza eklemek (referans vermek) için kullanılır.Var
<a>Link eklemek için kullanılır. Örneğin bir yazıya link verme, bir resme link verme, bir dosyayı link yapma, bir video linki oluşturma, indirme linki oluşturma, sayfalar arası veya sayfa içi bağlantı oluşturma vb.. bir çok durumda a etiketini kullanılır.Var

RESİM, SES VE VİDEO İLE İLGİLİ KULLANILAN HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<img>Sayfalarımıza resim eklemek için img etiketini kullanıyoruz. Sadece bu etiketi kullanmamız yetmiyor.

 

img etiketi ile aşağıdaki attribute’ları kullanabiliyoruz:

 • src : Bu attribute ile resim nerde bulunuyor ise onun yolunu belirtiyoruz.
 • alt : Eğer resmin yolu yanlış yazılmış veya resim herhangi bir nedenden dolayı görüntülenemezse, resmin yerine alt attribute’una yazmış olduğumuz metin görüntülenecektir. Örneğin resmimiz bir araba resmi ise, alt attribute’una araba ile ilgili birşeyler yazarsak resim görüntülenemediğinde alt attribute’unun değeri sayesinde neyle ilgili bir resim olduğunu anlayabiliriz.
 • width ve height : Bu attribute’lar ile resimlere genişlik ve yükseklik değerleri verebiliriz.
 • title : Bu attribute ile resim hakkında ek bilgiler tanımlayabiliriz. Resmin üzerine fare ile gelindiğinde bu bilgiler bir tooltip ile kullanıcıya gösterilir.

 Önemli :  Resimler yüklenirken biraz zaman aldığı için web sitelerinin açılış hızlarını etkilerler. Bu yüzden sayfalarımızda kullanacağımız resim sayısına dikkat etmeliyiz.

 Önemli :  Yüksek çözünürlükteki resimler sitemizin açılış hızını olumsuz etkileyeceği için olabildiğinde resimleri optimize ederek kullanmaya çalışmalıyız. Tabi burada optimize ederken resmin kalitesini de çok fazla bozmamak gerekiyor.

Var
<iframe>Var olan bir web sayfası içerisinde başka bir web sitesini, web sitesinin bir sayfasını veya youtube videoları gibi içerikleri görüntülememizi sağlar.

 

Örneğin sitemizde video paylaşımı yapmak istiyorsak, genelde videoları youtube gibi paylaşım sitelerine yükleriz. Daha sonra videoların iframe kodunu alıp web sayfamıza yerleştirdiğimizde, o video artık sayfamızda izlenebilir duruma gelir. Böylece video başka bir yerde depolandığından kendi sunucumuzdaki depolama alanından tasarruf sağlamış oluruz.

iframe etiketi ile kullanabildiğimiz attribute’lar şunlardır:

 • src : Göstermek istediğimiz web sitesinin veya videonun kaynak adresini belirtiriz.
 • width : Iframe’in genişliğini belirtiriz. Değeri pixel veya % (yüzde) olarak verebiliriz.
 • height : Iframe’in yüksekliğini belirtiriz. Değeri pixel veya % (yüzde) olarak verebiliriz.
 • frameborder : Iframe’in kenarlığının kalınlığını belirtmek için kullanırız. iframe’lerin varsayılan olarak bir kenarlığı bulunuyor. Eğer frameborder’a 1 değerini verirsek kenarlık koyarken, 0 değerini verdiğimizde kenarlık olmaz.
 • border : Iframe’in kenar kalınlığını belirtiriz.
 • title : Iframe’in başlığını belirtiriz.
 • name : Iframe’e isim vermek için kullanırız.
 • scrolling : Kaydırma çubuklarının durumunu belirtiriz. Varsayılan değeri auto‘dur. Yani iframe ile çağrılan sayfa, pencere içerisine sığmadığında kenar çubukları oluşur. Eğer no değerini verirsek kenar çubukları hiç bir koşulda oluşmaz. Eğer yes değerini verirsek kenar çubukları her zaman görünür durumda olur.
 • align : Iframe’in konumunu belirtiriz. Şu değerleri verebiliriz: left, right, top, middle, bottom.
Var
<map>Resim haritası oluşturmak için kullanılır.Var
<area>Resim haritalarında alan koordinatı belirtirken kullanılır.Var
<canvas>Grafik çizmek için kullanılır.Var
<audio>Ses veya müzik içerikleri eklemek için kullanılır.Var
<source>Medya öğeleri için birden fazla medya kaynaklarını tanımlar.Var
<track>Medya öğeleri için metinleri tanımlar.Var
<video>Video içerikleri eklemek için kullanılır.Var

DİĞER HTML KODLARI VE ANLAMLARI

KODAÇIKLAMAXHTML
<noscript>Script çalıştırma özelliği kapalı tarayıcılar için alternatif kod bölümü oluştururVar
<embed>Sayfalarımıza dışardan bir obje gömmemizi sağlarVar
<param>Bir nesne için parametre tanımlamamızı sağlarVar
<object>Sayfalarımıza nesneleri gömmemizi sağlarVar
<time>Bir tarih veya saat tanımlarken kullanılırVar
<output>Bir hesaplamanın sonucunu tanımlarVar
<base>Tüm linkler için kaynak kök adresi belirtmeyi sağlarVar
<meta>Meta etiketleri (tagları) ile arama motorlarının web sitemiz ile ilgili bilgi edinmesini sağlayabiliriz. Diğer bir deyişle Html sayfalarımızda tamamlayıcı bilgileri tanımlayabiliriz.Var
<link>Dışarıdan bir dosyayı sayfamıza eklemek (referans vermek) için kullanılır.Var
<a>Link eklemek için kullanılır. Örneğin bir yazıya link verme, bir resme link verme, bir dosyayı link yapma, bir video linki oluşturma, indirme linki oluşturma, sayfalar arası veya sayfa içi bağlantı oluşturma vb.. bir çok durumda a etiketini kullanılır.Var

Kaynak: w3schools, Mehsatek

Merhabalar! Ben Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğdum ve şu anda 17 yaşındayım. Kendimi bir web yazılım geliştiricisi ve SEO uzmanı olarak olarak tanımlıyorum ve Diveebi.com ve Youtube kanalımda web site eğitimleri, SEO, Photoshop dersleri, Python projeleri, HTML, CSS, JavaScript, PHP, Grafik dersleri ve benzeri içerikler paylaşıyorum. Kişisel Web Sitemi ziyaret et: https://mustafa.diveebi.com/

Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HTML Dersleri

HTML Kullanarak Contact Form – İletişim Formu Yapımı

Yayınlanan

İcerisinde

Tarafından

HTML Kullanarak Contact Form – İletişim Formu Yapımı – diveebi.com

Bu yazımda daha önce Youtube kanalımda paylaşmış olduğum. HTML derslerinden biri olan İletişim Formu dersini tekrardan paylaşmak istedim.

Bu tarz videolar için youtube kanalıma göz atabilirsiniz.

Okumaya devam et
FTP - diveebi.com FTP - diveebi.com
FTP1 ay ago

FTP Nedir? Ücretsiz FTP Programları nelerdir?

FTP Nedir? FTP Nedir?, FTP (File Transfer Protocol), bilgisayarlar arasında dosya transferini sağlamak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. İnternetin ilk...

Kali Linux Kali Linux
Kali Linux3 ay ago

Kali Linux Dirbuster ile Dos Saldırısı Nasıl Yapılır?

Kali Linux ve Dirbuster İle DoS Saldırısı Günümüzün dijital dünyasında, siber güvenlik önemli bir konu haline gelmiştir. Güvenlik uzmanları, siber...

Apache Diveebi Apache Diveebi
apache server4 ay ago

.htaccess Dosyası Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bu rehberde, .htaccess Dosyası Nedir ve Nasıl Kullanılır? sorularına cevap bulacaksınız. .htaccess dosyası, Apache web sunucusu üzerinde kullanılan ve web...

win 10 diveebi.com win 10 diveebi.com
Blog4 ay ago

Windows 10’da WiFi Gözükmüyor Sorunu ve Çözümleri

Windows 10 işletim sistemi, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinden biridir. Ancak, her ne kadar güçlü ve kullanıcı...

PHP PHP
Blog5 ay ago

PHP Nedir, Ne İşe Yarar? Kullanım alanları Nelerdir?

PHP Nedir, Ne İşe Yarar? Bu rehberde PHP Nedir, Ne İşe Yarar? Kullanım alanları Nelerdir konuları hakkında bilgi sahibi olacaksınız....

Arduino Arduino
Arduino6 ay ago

Arduino Nedir? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?

Bu rehberimizde, Arduino Nedir? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar? sorularına cevap arayacağız. Günümüzde elektronik ve programlama dünyasında oldukça popüler olan...

Python Python
Python Dersleri6 ay ago

PYTHON Port Scanner Aracınızı Oluşturun!

Bu rehberimizde, PYTHON ile port scanner aracı oluşturacağız. Hedef cihazın hangi portlarının açık veya kapalı olduğunu tespit etmek için port...

ChatGPT8 ay ago

ChatGPT API Kendi Yapay Zeka Sohbet Robotunuzu Yapın

Bu projemizde, ChatGPT API‘sini kullanarak kendi yapay zeka sohbet robotumuzu oluşturduk. ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir dil modeli ve doğal...

Laravel Laravel
Blog8 ay ago

Laravel Nedir? Laravel Özellikleri Nelerdir?

Laravel, PHP dili ile yazılmış özel uygulamalar geliştirmek için kullanılan bir web framewoküdür.Taylor Otwell tarafından geliştirilen Laravel, açık kaynak ve...

ssd ssd
Blog8 ay ago

SSD Ne İşe Yarar? SSD Kullanmanın Yararları Nedir?

SSD (Katı Hal Sürücüsü), geleneksel sabit sürücülerin yerini almaya başlayan bellek tabanlı bir depolama birimidir. Yüksek okuma ve yazma hızları...

Python Python
Blog8 ay ago

Python Kurulumu Nasıl Yapılır?

Python, kullanımı kolay olan ve birçok farklı alan için uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran bir programlama dilidir. Python, birçok işletim sistemi üzerinde...

Trending