Connect with us

PHP Dersleri

PHP Güvenlik Kodu (Captcha) Uygulaması Yapımı

Yayınlanan

İcerisinde

PHP Güvenlik Kodu (Captcha) Uygulaması Yapımı – diveebi.com

Bu rehberde, PHP  kullanarak güvenlik kodu (captcha) uygulaması yaptık. uygulamayı yapmadan önce PHP ile captcha çalışabilmesi için GD kütüphanesinin aktif olması gerekmektedir.

GD kütüphanesini Kontrolü:

<?php

if (extension_loaded("gd")) {
  echo "GD kütüphanesinin aktif";
} else {
  echo "GD kütüphanesinin aktif değil.";
}

?>

Captcha Kodu:

<?php
session_start();
$image = @imagecreatetruecolor(120, 28) or die("hata oluştu");

$background = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
imagefill($image, 0, 0, $background);
$line_color = imagecolorallocate($image, 0xCC, 0xCC, 0xCC);
$text_color = imagecolorallocate($image, 0x33, 0x33, 0x33);
// rast gele çizgiler oluşturuyoruz
for ($i = 0; $i < 8; $i++) {
  imagesetthickness($image, rand(1, 3));
  imageline($image, 0, rand(0, 30), 120, rand(0, 30), $line_color);
}

$sayilar = '';
for ($x = 15; $x <= 95; $x += 20) {
  $sayilar .= ($sayi = rand(0, 9));
  imagechar($image, rand(3, 5), $x, rand(2, 14), $sayi, $text_color);
}

$_SESSION["captcha"] = $sayilar;

header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>

Yorum yapmak için tıklayın

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Dersleri

PHP Dinamik Sitemap.xml Oluşturma

Yayınlanan

İcerisinde

Tarafından

PHP Dinamik Sitemap.xml Oluşturma – DİVEEBİ.COM

Bu rehberimizde, Dinamik bir şekilde sitemap.xml oluşturacağız. Arama motoru optimizasyonu açısından önemi yüksektir. Çünkü web sitemizi indeksleyen robotlar, ön bilgileri bu sayfalardan alırlar.

database.php
<?php

  $db_config = array(
    'host' => "localhost",
    'database' => "msyt",  // veritabanı adı
    'username' => "root",  // veritabanı kullanıcıadı
    'password' => ""    // veritabanı kullanıcıadı şifresi
  );
  try{
    $db = new PDO("mysql: host={$db_config['host']}; dbname={$db_config['database']}", $db_config['username'], $db_config['password']);
    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  }catch(PDOException $e){
    echo 'Bağlantı hatası: ' . $e->getMessage();
  }

?>

sitemap.php
<?php header('Content-type: Application/xml; chatset="utf-8"', true); ?>
<?php echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>'; ?>
<urlset xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84 http://www.google.com/schemas/sitemap/0.84/sitemap.xsd">
<?php

  require_once('database.php');

  $query = $db->prepare("SELECT * FROM pages");
  $query->execute();
  $data = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

  foreach($data as $dt){
    echo '<url>';
    echo '<loc>https://'.$_SERVER['SERVER_NAME'].'/'.$dt['page_sef'].'</loc>';
    echo '<lastmod>'.date('Y').'-'.date('m').'-'.date('d').'T'.date('H:I:S').'00:00</lastmod>';
    echo '<changefreq>weekly</changefreq>';
    echo '</url>';
  }
?>
</urlset>
.htaccess
RewriteEngine On
RewriteRule ^sitemap.xml$ sitemap.php [NC,L]

Okumaya devam et
PHP PHP
PHP Dersleri2 hafta ago

PHP Dinamik Sitemap.xml Oluşturma

Bu rehberimizde, Dinamik bir şekilde sitemap.xml oluşturacağız. Arama motoru optimizasyonu açısından önemi yüksektir. Çünkü web sitemizi indeksleyen robotlar, ön bilgileri...

Python Python
python3 ay ago

Python Dijital Saat Yapımı

Bu rehberde, Python Tkinter kütüphanesini ve time kütüphanesini kullanarak dijital saat yaptık. Proje Kodları: from tkinter import Label, Tk import...

PHP PHP
PHP Dersleri4 ay ago

PHP İle Web Sitelerde Çoklu Dil Yapısı

Bu rehberde, PHP ile web siteleri için önemli olan çoklu dil yapısı oluşturacağız. Web sitemizin çoklu dil desteğinin olması günümüzde...

JavaScript JavaScript
JavaScript4 ay ago

JavaScript Rastgele Background Rengi Değiştirme

Bu rehberde, JavaScript kullanarak HTML sayfasının rastgele arka plan rengini değiştirdik. Proje Kodları <body onload="renkInterval()"> <script> setInterval(() =>{ bodyColor() },...

JavaScript JavaScript
JavaScript6 ay ago

JavaScript Vücut Kitle İndeksi Hesaplayıcı

Bu projemizde JavaScript ile vücut kile indeksini hesaplayan program oluşturacağız. Projemizde kullanıcının girdiği boy ve ağırlık değerini vki=kilo/(boy*boy) şeklinde hesaplayıp...

Kali Linux Kali Linux
linux6 ay ago

Kali Linux Kişiye Özel Wordlist Oluşturma

Bu Rehberde, Kali linux etkili bir yöntemle kişiye özel wordlist oluşturduk. Projemize geçmeden önce bu video eğitim amaçlıdır farklı kullanımlarda...

Python Python
python7 ay ago

Python Mail Adresini Kontrol Etme

Bu projemizde, Python kullanarak girilen mail adresini kontrolünü yapacağız. Örneğimizde girilen metin içerisinde @ işareti bulunuyorsa, ” Mail Adresi Doğru...

JavaScript JavaScript
JavaScript7 ay ago

JavaScript İle Kalan Karakter Sayısını Bulma

Bu projemizde, JavaScript kullanarak girilen karakter sayısını bulduk. Projemizde bulunan textarea içerisine girilen karakterlerin uzunluğunu hesaplayıp, belirlediğimiz karakter sayısından çıkararak...

Python Python
python7 ay ago

Python Girilen Yazılı Notunun Ortalaması Hesaplama

Bu projemizde, python ile girilen 3 yazılı notunun ortalamasını hesaplayan işlem yaptık. Projede birden fazla input kullanarak yazılı notlarını toplamını...

jQuery jQuery
PHP Dersleri7 ay ago

jQuery Ajax İle Sayfa Yenilenmeden Veri Ekleme

Bu rehberde sayfa yenilenmeden jQuery Ajax kullanarak MySql veritabanına veri kaydı yaptık. Kısaca ilk olarak oluşturduğumuz index.php dosyasında Ajax ile...

PHP PHP
PHP Dersleri9 ay ago

PHP Veritabanı (PhpMyAdmin) Üye Kayıt İşlemi

Bu rehberde, PHP PDO kullanarak veritabanına üye kayıt işlemi yaptık. ilk olarak index.php dosyası oluşturduk ve form ile üye bilgilerini aldık. index.php...

Trending